Piątek, 25 maja 2018, tydzień nieparzysty (21)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Facebook Aktualności RSS

Strona główna

KONSORCJUM NAUKOWE

Konsorcjum Naukowe

Międzynarodowe Rynki Finansowe

             Konsorcjum Naukowe Międzynarodowe Rynki Finansowe utworzyły w 2013 roku jednostki trzech uczelni wyższych: 

 

 • Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Uniwersytet Łódzki (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny)

 

 • Katedra Finansów Międzynarodowych Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (Wydział Gospodarki Międzynarodowej)

 

 • Zakład Międzynarodowych Rynków Finansowych Uniwersytet Gdański (Wydział Ekonomiczny)

 

Siedzibą Konsorcjum jest Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Uniwersytetu Łódzkiego.

Funkcję Koordynatora Konsorcjum pełni Uniwersytet Łódzki.

Podstawowymi zadaniami Konsorcjum są:

 1. Promocja oraz koordynacja wspólnych projektów badawczych z wykorzystaniem doświadczenia członków Konsorcjum z zakresu tematyki szeroko pojętych międzynarodowych rynków finansowych.
 2. Występowanie z wnioskami o środki pieniężne na dofinansowanie projektów, w tym dotacje na prowadzenie wspólnych projektów badawczych i rozwojowych,
 3. Wzajemna wymiana wyników badań.
 4. Podejmowanie wspólnych przedsięwzięć badawczych i publikacyjnych.

Konsorcjum realizuje swoje cele poprzez:

 1. Aktywne uczestnictwo w przygotowaniu i realizacji wspólnych projektów oraz przedsięwzięć publikacyjnych i badawczo-dydaktycznych z zakresu tematyki międzynarodowych rynków finansowych,
 2. Wspólne przedsięwzięcia Konsorcjum, a w szczególności:

- przygotowywanie wysoko kwalifikowanej kadry badawczej i dydaktycznej,

- prowadzenie wspólnych prac badawczych,

- wspólne przedsięwzięcia publikacyjne,

- wymianę informacji i doświadczeń członków Konsorcjum w zakresie realizowanych przez nich prac naukowo-badawczych oraz działalności badawczo-dydaktycznej,

- wymianę naukową i osobową, szkolenia i staże,

- prowadzenie bazy danych o realizowanych pracach i projektach naukowo-badawczych oraz działalności badawczo-dydaktycznej w zakresie merytorycznym Konsorcjum.

Organem Konsorcjum jest Rada Konsorcjum. W skład Rady Konsorcjum wchodzą po dwaj przedstawiciele każdego członka Konsorcjum.

          

Z ramienia Katedry Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych w skład Rady Konsorcjum wchodzą:

 • prof. zw. dr hab. Janusz Bilski
 • dr hab. Małgorzata Janicka, prof. nadzw. UŁ
Do góry
wersja do druku
Darmowy licznik odwiedzin
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź