Piątek, 25 maja 2018, tydzień nieparzysty (21)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Facebook Aktualności RSS

Strona główna

MGR STANISŁAW ALEKSANDROW

pokój A214

tel.: +48 42 635 51 95

e-mail: stanislaw.aleksandrow@proakademia.eu

Ekspert ds. projektów innowacyjnych – Departament Innowacji – Centrum Badań i Innowacji ProAkademia (www.proakademia.eu )

  1. S. Aleksandrow, Usługi ESCO jako komponent transferu technologii, Acta Innovations Nr 13, październik 2014, ISSN: 2300-5599
  2. S. Aleksandrow, Market and Stakeholder analysis within resource efficiency policy – synthesis report for Poland, raport przygotowany w ramach projektu PRESOURCE – Promotion of Resource Efficiency in Central European SMEs, Program Central Europe, jednostka finansująca: Komisja Europejska
  3. E. Kochańska, M. Sikora, M. Kochański, K. Korczak, M. Izbicki, M. Dudojć, S.Aleksandrow „Analizy i ekspertyzy dotyczące sporządzenia i oceny Krajowego Planu Działań dotyczącego efektywności energetycznej”, Warszawa-Łódź 2013, Opracowanie na zlecenie Ministerstwa Gospodarki, Departamentu Energetyki
  4. M. Sibiński, M. Sikora, M. Izbicki, I. Adamkiewicz, S. Aleksandrow, pod red. E.Kochańska „Ekspertyza przedinwestycyjna obejmująca kluczowe zagadnienia dotyczące planowanej elektrowni fotowoltaicznej w Gminie Bolimów”
  5. S. Aleksandrow, E. Przespolewska, M. Dudojć, M. Michalak, M. Staniszewska, A. Kochański „Publiczne źródła finansowania inwestycji w odnawialne źródła energii”, [w:] „Inwestowanie w energetykę odnawialną. Aspekty ekologiczne, technologie, finansowanie, benchmarking”, Państwowa Akademia Nauk, ISBN: 978-83-86492-61-9, Łódź 2011
  6. Red. E. Kochańska, Autorzy: I. Adamkiewicz, T. Dorożyński, E. Kochańska, W. Urbaniak, Współpraca: Stanisław Aleksandrow: „Wartość dodana Europejskiej Współpracy Terytorialnej dla rozwoju regionalnego Polski w kontekście planowania polityki spójności po 2013 roku”
  7. Kacprzak, K. Michalska, E. Kochańska, M. Staniszewska, M. Łysek, P. Grabowski „Mikrotechnologie biogazowe, jako innowacyjne narzędzia stymulowania rozwoju lokalnego”. Przeprowadzenie badania i opracowanie wyników: D. Michalak, S. Aleksandrow, M. Dudojć, Państwowa Akademia Nauk, ISBN: 978-83-86492-67-1
  8. S. Aleksandrow: „Znaczenie odnawialnych źródeł energii w globalnej gospodarce”, Centrum Funduszy Strukturalnych

Ryzyko kursowe i metody zabezpieczania się przed nim

Wycena przedsiębiorstw według standardów międzynarodowych

Odnawialne źródła energii, efektywność energetyczna, rynki energii, klastering

Sport (tenis, piłka nożna), podróże, gotowanie

Do góry
wersja do druku
Darmowy licznik odwiedzin
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź